AD: Rätt neka läkare bisyssla i två fall

ST-läkare blev inte diskriminerad på grund av sin astma, avgör Arbetsdomstolen i dag. Däremot bröt Södersjukhuset mot kollektivavtalet i ett av sina tre beslut att neka ST-läkaren ha bisyssla.