AD: Rektorns ”sexbilder” inte så farliga

"I den mån de påtalade bilderna över huvud taget kan sägas ha en sexuell anknytning, är denna anknytning i vart fall inte särskilt tydlig". Det anser Arbetsdomstolen och kommer till samma slutsats som tingsrätten. Entreprenörsgymnasium i Luleå hade inte rätt att säga upp sin rektor.