AD ska ta ställning till vilotid för tågpersonal

PÅ GÅNG I AD. Seko har stämt SJ AB för att ha brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet att vilotiden ska vara minst elva timmar. Målet ska snart avgöras i Arbetsdomstolen.