AD: Tioåringens berättelse får åberopas

Det som en tioårig elev berättade för rektorn om att en lärare misshandlat honom fick inte användas i tingsrätten. Arbetsdomstolen säger dock ja till bevisningen. Huvudförhandlingen skjuts nu upp i väntan på hovrättens dom i själva brottmålet.