Advokat ersätts inte för trassel med räkning

JK-beslut: Efter att tingsrättens miss med advokatens räkning hamnat hos Justitiekanslern rättade domstolen felet. Advokaten ersätts dock inte för det egna arbetet med detta eftersom det inte är visat att han drabbats av någon faktisk inkomstförlust.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Förvaltningsrätt övrigt