Advokat får inte ersättning eftersom förhandsbesked saknades

HD-beslut: En advokat i Göteborg var offentlig försvarare i Stockholm. Han begärde inte förhandsbesked i tingsrätten om vilken ersättning han var berättigad till. I likhet med hovrätten anser Högsta domstolen därför att han inte ska få ersättning för merkostnader i hovrätten.

Rättsområde: Allmän processrätt