Advokat inte jävig – skiljedom står fast

Hovrättsdom: I en skiljedomstvist påstod ett företag att skiljedomen skulle upphävas bland annat på grund av att den advokat som utsetts till skiljeman var jävig.

Rättsområde: Skiljemannarätt