Advokat utesluts ur samfundet

HD: Advokaten har i sitt uppdrag som offentlig försvarare allvarligt åsiodsatt sina plikter. De uppgifter som han vidarebefordrat från sin huvudman har varit ägnade att försvåra den pågående brottsutredningen. HD fastställer disciplinnämndens beslut om uteslutning ur advokatsamfundet.

Rättsområde: Allmän processrätt