Advokater: Fördubbla uppsägningstiderna

Dubbla uppsägningstiden så att det blir lättare att luckra upp turordningsreglerna. Det föreslår advokaterna och arbetsrättarna Sten Bauer och Johan Zetterström i en debattartikel på nätsajten Dagens Juridik.