Advokatfirma i rättskyddstvist med försäkringsbolag – får prövningstillstånd i HD

Tingsrätten fann att ett försäkringsbolag haft rätt att neka en advokatfirma, som anlitats som ombud för ett byggbolag, utbetalning av rättsskydd på grund av preskription. Hovrätten förklarade advokatfirmans eventuella rätt till ersättning prekluderad istället för preskriberad. Högsta domstolen meddelar nu prövning i målet.