Advokatfirmans ersättning till HD

HD-beslut: Högsta domstolen ska pröva advokatfirmans rätt till ersättning enligt rättsskyddsförsäkringen. Hovrätten fann den rätten prekluderad eftersom anspråket framställts för sent.

Rättsområde: Allmän förmögenhetsrätt, Försäkringsrätt