Affärsområdeschef hade inte ställningsfullmakt

Hovrättsdom: Affärsområdeschefen tecknade ett avtal med bolaget som innebar att Sollentuna kommun skulle upplåta plats för 70 miljöstationer och hundlatriner samt sköta det löpande underhållet under 48 månader. Han anses dock inte ha varit behörig att ingå avtalet för Sollentuna Energis räkning och bolagets yrkande om 1.215.000 kronor i uteblivna annonsintäkter ogillades därför.

Rättsområde: Avtalsrätt