Äggproducent får rätt i försäkringstvist

Hovrättsdom: Även hovrätten ger äggproducentens tolkning av villkoren i Agrias salmonellaförsäkring företräde. Ersättningen ska beräknas för hela den tid gården varit avspärrad. Det kostar Agria drygt 2,7 miljoner kronor.

Rättsområde: Försäkringsrätt