Åkare ersätts för bussbrand

Hovrättsdom: Länsförsäkringar ska betala drygt 1,2 miljoner kronor till en åkare vars buss förstörts av brand. Försäkringsbolaget har inte uppfyllt beviskravet för sitt påstående om att branden var anlagd.

Rättsområde: Försäkringsrätt