Aktieägaren behöver inte betala Delphis räkning

Hovrättsdom: Advokatfirman Delphi kan inte kräva en större aktieägare i det konkursade bolaget på betalning för utförda tjänster. Hovrätten finner nämligen, till skillnad från tingsrätten, att hans ställning inte varit tillräckligt framträdande.

Rättsområde: Fordringsrätt, Obeståndsrätt, Aktiebolagsrätt