Akzo Nobel får pt efter tågolycka

HD-beslut: Efter en tågolycka år 2005 yrkade Akzo Nobel ersättning för räddningskostnader av transportfirman Green Cargo, men nekades detta i tingsrätten och hovrätten. Nu har HD meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Skadeståndsrätt