Åldersdiskriminerad får 50 000 kronor

Den unga kvinna som sökte jobb på ett pensionat och sedan inte fick det på grund av sin ålder får 50 000 kronor som plåster på såren. Diskrimineringsombudsmannen, DO, och pensionatet har förlikats.