Allt fler konsumenter får rätt hos ARN

Trots att allt fler anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, avvisas får allt fler konsumeter rätt i tvister med företag.