Allvarlig JO-kritik mot förvaltningsrätter

JO: Allvarlig kritik riktas mot förvaltningsrätterna i Stockholm och Linköping. I Stockholm tog det över två år för att konstatera att domstolen inte var behörig i två mål. Linköpingsfallet gäller långsam handläggning i ett skattemål.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt