Allvarlig kritik mot rådmannens domskrivning

JO-beslut: En rådman vid Attunda tingsrätt får allvarlig kritik för hur en brottmålsdom avfattades. Raljant, nedvärderande och moraliserande, tycker JO. Rådmannen bröt mot grundlagens bestämmelse om domstolens saklighet och opartiskhet.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt