Ambassadens gäster omfattas inte av utrikessekretessen

Kammarrätten: Listor över utländska gäster på ambassaden i Washington omfattas inte av utrikessekretessen. Ambassaden får målet åter för att pröva om någon annan sekretessbestämmelse gäller.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt