Analys av Peru-upplägget

Inger Paulin, skattejurist och medlem i redaktionsrådet i Infotorg Juridik, analyserar Peru-upplägget med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens nyligen meddelade domar.

Rättsområde: -, Inkomstskatt, Internationell skatterätt