Anders Weihe slutar – Tomas Undin tar över

Anders Weihe lämnar uppdraget som förhandlingschef vid Teknikföretagen. Thomas Undin efterträder honom.