Ändrad praxis för återställande av försutten tid

HD-beslut: Hovrätten biföll inte en ansökan om återställande om försutten tid efter att mannen påstod att han aldrig fick del av tingsrättens beslut. HD avgjorde målet i plenum och återställer den försuttna tiden. Sju justitieråd är skiljaktiga.

Rättsområde: -, Allmän straffrätt, Allmän processrätt