Upphävt vite för kopia av fåtölj

Hovrätten: Det är inte visat att Burhén Möbler har överträtt vitesföreläggandet angående fåtöljen Stilo, som ansetts utgöra intrång i Swedeses fåtölj Lamino. Därmed upphävs tingsrättens dom om utdömt vite mot Burhén Möbler.

Rättsområde: Upphovsrätt, Allmän processrätt