Ångrad uppsägning borde accepterats

Arbetsdomstolen: Kvinnan sade upp sig på fredagen och ångrade sig på måndagen. Att Stockmos Fruktindustrier inte accepterade återtagandet av uppsägningen är liktydigt med att bolaget sade upp henne. Uppsägningen ogiltigförklaras.

Rättsområde: Arbetsrätt