Anmälan av fordran i konkurs har lett till preskriptionsavbrott

För att ny preskriptionstid ska löpa från konkursens slut krävs enligt lagen att fordran har åberopats i konkursförfarandet och att gäldenären har delgetts eller underrättats om borgenärens anspråk i konkursen.

Högsta domstolen har i målet konstaterat att lagens krav på underrättelse till gäldenären är uppfyllt redan genom att fordran anmäls till konkursförvaltaren.

I det aktuella fallet har domstolen kommit fram till att borgenären anmälde fordran till konkursförvaltaren. Därmed hade fordran åberopats i konkursen och även lagens krav på underrättelse var uppfyllt. Ny preskriptionstid kom därför att löpa från konkursens slut. Fordran är därmed inte preskriberad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.