Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna

Ansökan om medförvaltare i Saab-konkurserna Förvaltarna i Saab-konkurserna har i dag inkommit med en begäran om en medförvaltare. Förvaltarnas begäran har översänts till Tillsynsmyndigheten för yttrande senast den 12 januari 2012 kl. 14.00. Tingsrätten avser att därefter meddela beslut i frågan. Förvaltarnas begäran publiceras på tingsrättens hemsida. Även beslutet kommer att publiceras på…