Ansökan om överprövning borde inte ha avvisats

Kammarrättsbeslut: Kommunens anbudsförfarande beträffande skogsförvaltning är en offentlig upphandling som omfattas av lagen därom. Skogssällskapets ansökan om överprövning borde därför inte ha avvisats. Avtal har dock redan slutits och målet avskrivs därför.

Rättsområde: Offentlig upphandling