Anställd i bemanningsföretag betraktas som arbetslös

Kammarrättsdom: En man som varit anställd i ett bemanningsföretag via ett ramavtal – men utan plikt att ta de uppdrag som erbjöds – förklaras ha varit arbetslös och ha stått till arbetsmarknadens förfogande.

Rättsområde: Arbetslöshetsförsäkring