Anticimex döms betala två miljoner i skadestånd

Hovrättsdom: Anticimex döms att betala nästan två miljoner i skadestånd till en fastighetsägare, efter en miss vid besiktningen av fastigheten.

Rättsområde: Skadeståndsrätt