Arbetsdomstolen om Las-utredningen: ”Grannlaga uppgift att göra ändringar”

Osäkerhet. Regeringen vill göra PTK:s och Svenskt Näringslivs ­avtal till ett lagförslag. Den gamla Las-utredningen vill regeringen ­skrota. Men Center­partiet ser bara två vägar; antingen genomförs parts­överenskommelsen eller så ska Toijer-utredningen om en moderni­serad arbetsrätt göras till verklighet.AD och Medlingsinstitutet är tunga remiss­instanser som kan komma att påverka utfallet i ett lagförslag.