Arbetsförmågan hos MS-sjuk ska prövas mot hela arbetsmarknaden

Kammarrättsdom: En MS-sjuk kvinna nekas sjukpenning - det finns inte skäl att inte pröva hennes arbetsförmåga mot hela den reguljära arbetsmarknaden, hennes progressiva sjukdom till trots.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt