Arbetsgivare anklagas för att ha hotat med utvisning

Stockholms LS stämmer företaget Ordning och reda med Vera AB för ogiltigt avskedande och föreningsrättskränkning av två chilenska gästarbetare.