Arbetsgivaren är ansvarig för anställds homofobiska uttalanden

Att en arbetsgivarföreträdare i radio uttalar att han aldrig skulle anställa homosexuella personer omfattas av likabehandlingsdirektivet trots att det inte finns någon specifik skadelidande person.Det fastslog EU-domstolens stora avdelning i en dom rörande ett homofobiskt radiouttalande av en ­italiensk advokat.