Arbetsplatsolycka var inte arbetsmiljöbrott

Hovrättsdom: Arbetstagaren avled till följd av en explosion vid ett reparationsarbete. Två styrelseledamöter i bolaget anses ha åsidosatt sina skyldigheter men underlåtenheten har dock inte varit så klandervärd att den bör föranleda ansvar för vållande till annans död.

Rättsområde: Allmän straffrätt