Arbetsskador ersattes redan på medeltiden

KRÖNIKA. Lagar om brandförsäkring, ersättningsplikt vid arbetsskador och fattigvård för sjuka och ålderssvaga infördes redan under medeltiden i många stater. Att staten själv skulle involveras i försäkringsverksamheten skulle däremot dröja till 1800-talets senare hälft. Idag kallar vi verksamheten för socialförsäkringar.