Arbetstidsdirektivet hindrar inte spansk kollektivavtalad ledighet

Eftersom arbetstidsdirektivet är ett minimidirektiv som bara föreskriver minimikrav för ledighet i form av vecko­vila och årlig betald ­semester ska inte dess regler tillämpas på kollektivavtalad ledighet i samband med till exempel giftermål eller bostadsflytt.Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande tolkningen av ett spanskt kollektiv­avtal.