Årets mest lästa artiklar

Coronapandemin påverkade arbetslivet för de allra flesta. Intervjun med Dan Holke, expert på arbetsrätt, om reglerna i virustid blev därför inte förvånande den mest eftertraktade artikeln på Lag & Avtal.