Arrendator får betala anläggningsavgift

Hovrätten: Arrendatorerna får betala anläggningsavgift om drygt 130.000 kronor. Begreppet fastighetsägare anses analogt tillämpligt med arrendator och de har en sådan långtgående besittningsrätt som kan jämställas med ägande.

Rättsområde: Miljörätt