Arvingar tillåts inte begära resning i faderskapsmål

HD-beslut: Två barn till en man som i slutet av 1950-talet förklarades vara far till ett annat barn ges inte rätt att i faderns ställe ansöka om resning. Hovrättens avvisningsbeslut var riktigt, anser Högsta domstolen.

Rättsområde: Familjerätt, Allmän processrätt