Arvodet till boutredningsman sattes ned

Hovrätten: Det finns anledning att rikta viss kritik mot boutredningsmannens agerande på ett par punkter. Och till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att bristerna bör leda till ett visst avdrag på arvodet.  

Rättsområde: Successionsrätt