Assa Abloy-affär granskas av Konkurrensverket

Konkurrensverket: Trots att det aktuella förvärvet i låsbranschen inte är anmälningspliktigt enligt reglerna om företagsförvärv, ålägger Konkurrensverket nu Assa Abloy att anmäla det till verket för prövning.

Rättsområde: Konkurrensbegränsande avtal