Återbetalning av lån går åter

Hovrättsdom: Bolaget återbetalade styrelseledamotens och aktieägarens lån någon månad före konkursen. Till skillnad från underinstansen anser hovrätten, med dess president, att det finns förutsättningar för att återvinna betalningen med stöd av den allmänna otillbörlighetsregeln.

Rättsområde: Obeståndsrätt