Återkallat tillstånd efter allvarliga brister

Förvaltningsrättsdom: Finansinspektionen har haft fog för beslutet att återkalla tillståndet för E.N. Sak Försäkring. Med hänsyn till allvaret i bristerna och den totala mängden brister har något annat ingripande inte kunnat komma ifråga.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt