Återkallelse av begäran att rekonstruktionen ska upphöra

SAAB-REKONSTRUKTÖREN HAR ÅTERKALLAT SIN BEGÄRAN OM REKONSTRUKTIONENS UPPHÖRANDE Rekonstruktören Guy Lofalk har idag återtagit sin begäran om företagsrekonstruktionens upphörande. Borgenärssammanträdet den 31 oktober 2011 kl 10.00 kommer att hållas som planerat. Rekonstruktörens inlaga publiceras på tingsrättens hemsida.