Återkallelser av konkursansökningar

2011-09-28 MEDLEMMARNA I IF METALL HAR ÅTERKALLAT SINA KONKURSANSÖKNINGAR MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB De medlemmar i IF Metall som förra veckan ansökte om att SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB skulle försättas i konkurs, har idag återkallat sina ansökningar. Tingsrätten har avskrivit de återkallade ärendena från vidare handläggning. Återkallelsern…