Återupplivning av båtled stoppas

MÖD: Föreningens vision om att återigen kunna köra båt genom sundet på Norrlandskusten stoppas. Risken för negativ påverkan på växt- och djurliv på grund av muddring väger tyngre än fördelarna med företaget.

Rättsområde: Miljörätt