Att upphandling går om ger inte talerätt

HFD-domar: I två liknande mål hade bolagen yrkat att de respektive upphandlingarna skulle rättas men förvaltningsrätten beslutade att de skulle göras om. Bolagen bedöms inte ha talerätt i överinstans.

Rättsområde: Offentlig upphandling