Åtta års fängelse för jourhemspappa står fast

Hovrättsdom: Den 61-årige man som dömdes av tingsrätten för sexuella övergrepp mot två LVU-placerade barn får nu sin dom fastställd. Det innebär att mannen bland annat döms för grov våldtäkt mot barn och att straffet för samtliga gärningar blir åtta års fängelse.

Rättsområde: Brott mot person